با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

هدف

نشریه حقوق مدنی با انتشار جدیدترین نظریات علمی در قلمرو رشته حقوق زمینه ای برای بالا بردن سطح علمی کشور است و نقش آشنایی جامعه علمی با مقاله های روز آمد و نقد شده توسط گروه داوران در مجله حقوق را ایفا می نماید.همچنین ایجاد بستری مناسب در راستای ارتقاء علمی محققان و ارائه راه کارهای عملی در قانون نگاری کشور  رسالت اصلی این مجله محسوب می گردد. این مجله تلاش مینماید دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی  و نظام حقوقی ایران و ارائه نظریات فقهای معتبر را به جامعه علمی کشور معرفی و راهنمایی را برای قانونگذاران، سیاستگزاران محترم، دادرسان ، وکلای ارجمند  و دانش آموختگان این رشته فراهم نماید.

 

محورهای پذیرش مقاله

  • حقوق مدنی
  • حقوق تجارت
  • حقوق تجارت بین الملل
  • آیین دادرسی مدنی حقوق ثبت
  • ادله اثبات دعوی